معرفی پژوهشکده

پژوهشکده مدیریت با پشتوانه نزدیک به ۳۰ سال تحقیقات پژوهشی به عنوان یک مرکز تحقیقاتی پیشرو رسالت خود را هدایت و اجرای تحقیقات و پژوهش های بنیادی، کاربردی و بین رشته ای و ارتباط با سیاستگزاران پژوهشی و فناوری کشور قرار داده است. این پژوهشکده بر اساس موافقت اصولی شماره ۵۴۵۱/۳ک مورخ ۱۳/۷/۱۳۸۷ شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نیز بر اساس مجوز قطعی شماره۵۶۴۴۴۲/۳ مورخ ۲/۱۱/۹۲، فعالیت رسمی خود را در قالب پژوهشکده آغاز نموده است و اولین پژوهشکده در دانشگاه اصفهان بوده که هدف اصلی آن انجام پژوهش های مرتبط با گروههای آموزشی دانشکده علوم اداری و اقتصاد و ارتقای فعالیت های پژوهشی و تربیت نیرو به منظور تولید دانش در زمینه های مورد نیاز کشور با رویکرد ها و گرایش های نوین بین رشته ای و در راستای رفع نیازهای پژوهشی دستگاه های اجرایی، خدماتی و تولیدی استان، منطقه و کشوری می باشد. پژوهشکده مدیریت دارای چندین گروه پژوهشی شامل: گروه پژوهشی مدیریت فناوری اطلاعات، مدیریت کیفیت و تحقیق در عملیات می باشد. امید به آنکه پژوهشکده بتواند با به کارگری توان علمی و پژوهشی خود پاسخگوی نیاز دستگاه های اجرایی و مراکز صنعتی در راستای دستیابی به اهداف مقدس نظام جمهوری اسلامی ایران و برنامه چشم انداز توسعه کشور باشد.

رئیس پژوهشکده:
پروفسور علی صنایعی

مأموریت پژوهشکده:

رديف اهداف بلند مدت (۵ ساله) راهــبــرد هــای 
۱ توسعه زيرساخت‌هاي مناسب پژوهش و منابع انساني در زمينه‌ی فعاليت‌هاي پژوهشي مرتبط

– جذب پژوهش گران توانمند به عنوان همكار هيأت علمي پژوهشي در زمينه‌هاي مرتبط با فعاليت‌هاي گروه‌هاي پژوهشي

– تأسيس بانك اطلاعات تخصصي در زمينه‌هاي مرتبط با فعاليت پژوهشكده و ايجاد بانك اطلاعات مشاوره‌اي

– ايجاد و توسعه پایگاه اينترنتي براي معرفي توان منديهاي  پژوهشكده

– ايجاد فضاي كالبدي و فيزيكي مناسب جهت پژوهشكده علوم اداري و اقتصاد در پرديس دانشگاه اصفهان

-تأسيس شركت‌هاي دانش‌ بنيان با توجه به نياز كشور و فعاليت‌هاي مرتبط

۲ ارتقاء كميت و كيفيت پژوهش در حوزه‌هاي مرتبط

– شناسايي  و نياز سنجي اولويت‌هاي پژوهشي دستگاه‌هاي اجرايي در استان،‌ منطقه و كشور

– اجرای طرح های جدید پژوهشی  و خدمات مشاوره ای  تخصصی مسئله محور به سفارش  بنگاه ها،دستگاه ها و نهاد های اجرائی

– افزايش تعداد طرح‌هاي پژوهشي همسو با برنامه چشم‌انداز توسعه اقتصادي، اجتماعي  و فرهنگي كشور (افق 1404)

– افزايش تعداد مقالات علمي در مجلات نمايه شده داخل و خارج كشوروانتشار کتب

– برگزاري سمينارها، همايش‌ها،‌ كنفرانس‌ها، كارگاه‌هاي آموزشي مرتبط با فعاليت‌هاي پژوهشكده در سطح ملي و بين المللي

–  برگزاري ميزگردهاي تخصصي در حوزه‌هاي پژوهشي مرتبط

– ارزيابي و نظارت فعاليت‌هاي پژوهشي گروه‌هاي پژوهشي

۳ ارتقاء مشاركت با ساير نهادها و مراكز تحقيقاتي و پژوهشي در سطح كشور و خارج از كشور

عقد تفاهم نامه ‌همكاري پژوهشي با:

– وزارت اقتصاد و دارايي

– مركز تحقيقات آهن و فولاد

–  مركز مطالعات استراتژيك رياست جمهوري

–  مركز پژوهش‌هاي مجلس و شوراي اسلامي

–  معاونت پژوهشي مجمع تشخيص مصلحت نظام

–  برگزاري كارگاه‌‌هاي آموزشي مشترك در حوزه‌هاي مرتبط با ساير مراكز  پژوهشي داخل و خارج  كشور و جذب منابع مالي و حمايتي از موسسات داخلي و خارجي

– فراهم سازي فرصت‌هاي حرفه‌اي و تخصصي براي توسعه گروه‌هاي پژوهشي

– جذب دانشجویان دکتری پؤوهش محور با هماهنگی و همکاری سایر واحد های مر بو طه در دانشگاه

۴ كاربردي  نمودن نتايج پژوهش ها

– تشكيل هسته‌هاي مطالعاتي – پژوهشی مشترك با دستگاه‌هاي اجرايي بر اساس  نيازسنجي پژوهشي دستگاه‌ها و تعيين اولويت‌هاي پؤوهشی كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت دستگاه‌ها

– ايجاد تنوع در فعاليت‌هاي پژوهشي از جمله توسعه فعاليت‌هاي پژوهشي و تأمين نيازهاي پژوهشي دستگاه‌ها و نهادهاي استان در قالب‌ پايان نامه‌هاي كارشناسي ارشد و دكتري

 

 

اهداف كوتاه مدت:

۱-تجهیز بیشتر و تو سعه فضای کالبدی

۲- توسعه سایر زيرساختارهاي مناسب پژوهشي و منابع انساني در زمينه فعاليت‌هاي پژوهشي مرتبط درونی

۳- ارتقاء كميت و كيفيت پژوهشي در حوزه‌هاي مرتبط

۴- ارتقاء مشاركت ساير نهادها و مراكز تحقيقاتي و پژوهشي در سطح كشور و خارج از كشور  و نهادینه کردن ارتباط هر گروه پژوهشی با حد اقل یک دستگاه یا کار فرمای بیرون

۵- كاربردي و اثربخش نمودن نتايج پژوهش‌ها

مدیران گروههای پژوهشی

گروه پژوهشی مدیریت فناوری اطلاعات (ITM)
ITM

گروه پژوهشی مدیریت فناوری اطلاعات (ITM) با مدیریت جناب آقای دکتر علی صنایعی www.drsanayei.com

گروه پژوهشی مدیریت فناوری اطلاعات (ITM)
گروه پژوهشی مدیریت کیفیت (QM)
QM

گروه پژوهشی مدیریت کیفیت (QM) با مدیریت جناب آقای دکتر آرش شاهین www.arashshahin.com

گروه پژوهشی مدیریت کیفیت (QM)
گروه پژوهشی تحقیق در عملیات (OR)
OR

گروه پژوهشی تحقیق در عملیات (OR) با مدیریت سرکارخانم دکتر سعیده کتابی

گروه پژوهشی تحقیق در عملیات (OR)

تماس با ما

آدرس:اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه اصفهان ساختمان مرکزی، طبقه همکف، پژوهشکده مدیریت

تماس با ما

تلفن تماس

تلفن:۳۷۹۳۳۱۷۵-۰۳۱

ایمیل

info@mriui.ir

اعضای پژوهشکده مدیریت

دکتر علی صنایعی

دکتر آرش شاهین

دکترسعیده کتابی

دکتر هادی تیموری

دکتر بهرام رنجبریان

دکتر سیما عجمی

دکتر مجید اسماعیلیان

دکتر محمد سعید صباغ

دکتر رضا انصاری

دکتر علی صفری

دکتر مهسا قندهاری

دکتر علی شائمی برزکی

دکتر علی کاظمی

دکتر آذرنوش انصاری طادی

دکتر مجید محمدشفیعی

دکتر فریا نصیری مفخم

دکتر مینا بهیان